آدم ربایی برای باجگیری امروز مهمترین تهدید تروریسم مالی است. طی ۱۰ سال گذشته، سازمان های تروریستی، از جمله القاعده در مغرب عربی، القاعده در شبه جزیره عربستان، تحریک طالبان پاکستان و گروه ابو سیاف در فیلیپین،  بیش از ۱۲۰ میلیون دلار از طریق باجگیری جمع کرده اند. آنها از این پول برای کمک به پرداخت حقوق ها، یارگیری، آموزش تروریست های جدید،  تهیه اسلحه،  تجهیزات ارتباطی و ترتیب دادن حملات مرگبار استفاده می کنند.
هر باجی که به یک سازمان تروریستی پرداخت می شود،  انگیزه هایی برای عملیات آدم ربایی آینده فراهم می آورد. هر معامله ای، معامله دیگری را تشویق می کند.
روز ۲۷ ژانویه، شورای امنیت سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه ۲۱۳۳ گامی مهم بسوی شکستن این حلقه خبیثه برداشت.  قطعنامه از کشورهای عضو سازمان  می خواهد « تروریست ها را از استفاده مستقیم یا غیر مستقیم از پول های باج یا امتیازهای سیاسی برای آزاد ساختن گروگان ها باز دارند.»
قطعنامه همچنین شریکان بخش خصوصی را تشویق می کند بدون پرداخت باج، از آدم ربایی های تروریستی جلوگیری کنند. هدف قطعنامه این است که از این راه جبهه واحدی بین بخش های عمومی و خصوصی در رد این تاکیتک اسفبار  بوجود آورد.
سامانتا پاور، نماینده آمریکا در سازمان  ملل متحد گفت، ایالات متحده شورای امنیت را بابت تصویب قطعنامه ۲۱۳۳ تحسین می کند، و افزود « ما با شناسایی یک منبع اصلی تهیه پول برای گروه های تروریستی و کار جهت مقابله با آن،  گامی مهم بسوی  تضعیف کار و کسب تروریست ها بر می داریم. ما می دانیم گروگانگیرهایی که در جستجوی باج هستند بین دولت هایی که باج می پردازند و دولت هایی که حاضر نیستند پرداخت کنند فرق می گذارند – و اتباع کشورهایی را که از پرداخت باج خودداری می کنند به گروگان نمی گیرند.»
سامانتا پاور گفت «قطعنامه علامتی روشن است که تعهد ما را به پایان دادن به آدم ربایی برای باجگیری و شکستن حلقه خبیثه ای که هزینه عملیات آینده تروریسم را تامین می کند، نشان می دهد.»