رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا

در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد با موضوع منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای، رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا شبه جزیره کره را مثال بارز مسیرهای متفاوتی دانست که کشورها در پیش می گیرند تا به عقیده خودشان رفاه و امنیت خود را تامین کنند:
«در حالی که کره شمالی با فاصله گرفتن از جامعه بین المللی،مردم خود را در گرسنگی و قحطی نگاه داشته تا برنامه دستیابی به جنگ افزارهای هسته ای را بی وقفه ادامه دهد، کره جنوبی تصمیم گرفت دنبال تولید جنگ افزارهای هسته ای نرود و با جامعه بین المللی کاملا تعامل کند. در نتیجه،کره جنوبی به یکی از قدرتهای اقتصادی بزرگ جهان ارتقا یافته و تولید ناخالص داخلی اش ۱۰۰ برابر تولید ناخالص داخلی همسایه شمالی ست..»

کره شمالی برعکس دنبال تولید جنگ افزارهای هسته ای رفته که نتیجه اش «انزوای بزرگ، بی آبروئی و محرومیت" است.

آقای تیلرسون گفت:« این مورد درس هائی هم برای ایران دارد که در تقابل با پیمان منع گسترش و تعهدات ایمنی هسته ای، و چندین قطعنامه از نظر حقوقی الزام آور شورا ی امنیت، در مسیر تولید جنگ افزارهای هسته ای پیش می رفت.»

«به نظر می رسد ایران مصرا می خواهد گزینه از سرگیری کار در آینده را برای خود حفظ کند، و این در حالی ست که در تروریسم بین المللی دست دارد، سامانه های موشک قادر به حمل کلاهک های هسته ای را تولید می کند، و برای کسب هژمونی در منطقه به طرز خطرناکی در بی ثبات کردن کشورهای همسایه تلاش می کند.»

«مقابله با این چنین چالش های گسترش جنگ افزارهای هسته ای نیاز به اجرای کامل قطعنامه های شورای امنیت، استفاده از اهرمهای قدرت دیپلماتیک، اقتصادی، و در صورت لزوم، نظامی دارد.»

رکس تیلرسون گفت: «در نهایت، یکایک ماها مسئولیتی بزرگ داریم،که جهان را در برابر خطر جنگ افزارهای هسته ای امن نگاه داریم چرا که پیامدهای جنگ افزارها تجاوز به تمامی مرزها در آینده خواهد بود.»