پرزیدنت ترامپ در سخنان اخیر خود در نشست مشترک کنگره به متحدان آمریکا اطمینان داد که ایالات متحده آماده ایفای نقش رهبری است:
« رهبری آمریکائی بر اساس منافع حیاتی امنیتی مشترک ما با همه متحدانمان در سراسر جهان است.»

رئیس جمهوری، با اعلام حمایت قوی از ناتو، آن را « اتحادی نامید  ایجاد شده بر اثر  پیوندهای دو جنگ جهانی که فاشیسم را کنار زد و جنگ سرد که کمونیسم را شکست داد». وی در عین حال هشدار داد که شرکای آمریکا «باید به تعهدات مالی شان عمل کنند».

«ما از شرکایمان، در ناتو، در خاورمیانه، یا در حوزه  اقیانوس آرام- انتظار داریم نقشی مستقیم و معنی دار در عملیات استراتژیک و نظامی برعهده بگیرند و سهم منصفانه شان از هزینه ها را پرداخت کنند.» پرزیدنت ترامپ اضافه کرد آمریکا «به نهادها ی تاریخی احترام می گذارد اما در همان حال، حق حاکمیت کشورها را محترم می شمارد»:
«ملت های آزاد بهترین موتور محرک ابراز خواست مردمند و آمریکا به
  حق همه کشورها در پیگیری مسیر خودشان احترام می گذارد.».

پرزیدنت ترامپ گفت تنها راه حل بلند مدت میلیونها پناهنده کنونی که از مناطق جنگی فرار می کنند «ایجادشرایطی است که در آن افراد آواره بتوانند بسلامت به خانه شان بازگردند و فرایند طولانی بازسازی را آغاز کنند»