ماریسا مایر، مدیر یاهو
ماریسا مایر، مدیر یاهو

شرکت اینترنتی و نرم‌افزاری یاهو در نظر دارد به منظور مقابله با مشکلات مالی، ۱۵ درصد از نیروی کار خود را کاهش دهد.

ماریسا مایر، مدیر عامل یاهو، گفت حدود هزار و ۵۰۰ نفر از کارکنان این شرکت را کنار می گذارد، تعدادی از دفاتر شرکت را در سراسر جهان می بندد و بخشی از دارایی‌ها و سرویس‌های خدماتی شرکت را به قیمت تقریبا یک میلیارد دلار به فروش می‌رساند.

​​با وجود خرید بیش از ۴۰ شرکت به ارزش ۳ میلیارد دلار، توسعه بخش تبلیغات استفاده از استعدادهای جوان و تولید اپلیکیش‌های جدید برای تلفن‌های هوشمند توسط یاهو در دوره ریاست خانم مایر، از درآمد این شرکت به طور مرتب کاسته شده است.