باز ار  بورس سهام آمریکا در نیویورک
باز ار بورس سهام آمریکا در نیویورک

وزارت کار آمریکا گفت میزان بهره وری یا میزان قدرت تولیدی، یعنی معیاری که میانگین بازدهی نیروی کار آمریکا را در ساعت اندازه گیری میکند، پس از کاهش یک و هفت دهم درصدی در سه ماهه اول سال جاری، در سه ماه دوم نه دهم درصد بر اساس نرخ سالانه  افزایش یافت. اقتصاددانان پیشتر  پیش بینی کرده بودند که میانگین رشد بهره وری در بزرگترین اقتصادی جهان در سه ماهه دوم سال میلادی جاری ۶ درصد خواهد بود.

در این میان، بهره وری صنایع  در سه ماهه دوم سال جاری  ۲ و  هفت دهم درصد رشد داشت.

کارهای انجام شده در آمریکا در سه ماهه دوم سال جاری  یک و هفت دهم درصد بالارفت، و این در حالیست که در همین مدت میانگین دستمزد  دو و سه دهم درصد بر اساس نرخ سالانه بالا رفت. 
  
وزارت کار آمریکا همچنین گفت که بازار کار در مسیری ناهموار به پیشرفت خود ادامه میدهد، و نرخ بیکاری به ۷ و ۴ دهم درصد رسیده است.

در بخش مسکن، وزارت بازرگانی آمریکا میگوید آپارتمان سازی در آمریکا در ماه گذشته نزدیک به ۶ درصد نسبت به ماه پیش خود رشد داشته است، ولی از میزان خانه سازی در ماه گذشته  ۲ و ۲ دهم درصد کاسته شد. در گزارش این وزارتخانه آمده است که در ماه گذشته بر تعداد واحدهای مسکونی افزوده شده،  به بر اساس نرخ سالانه،  تعداد آن به ۸۹۶ هزار واحد رسیده است.

میانگین بهره وام مسکن سه ساله در ماه گذشته ۴ و ۴ دهم درصد بود که نسبت به ماه مه یک درصد افزایش نشان میدهد.

و سرانجام، نتایج بدست آمده از نظر سنجی بلومبرگ از اقتصاددانان نشان میدهد که در ماه گذشته تعداد فروش خانه های نوساز و قدیمی در آمریکا به بالاترین سطح خود در سه سال گذشته رسید، و تعداد فروش سالانه خانه در آمریکا را به ۵ میلیون و ۶۴۰ هزار باب خانه رساند.