قانونگذاران روسیه عضویت این کشور در سازمان تجارت جهانی را تصویب کردند. این قانون با امضای رئیس جمهوری ولادیمیر پوتین بعد از دو دهه جنبۀ اجرایی می گیرد.

قانون عضویت در سازمان تجارت جهانی هفته قبل توسط مجلس نمایندگان تصویب شد و روز چهارشنبه از تصویب مجلس سنای این کشور گذشت.

روسیه آخرین اقتصاد بزرگ جهان است که به سازمان تجارت جهانی می پیوندد. این سازمان در ماه دسامبر گذشته عضویت روسیه را پذیرفت.

روسیه با عضویت در سازمان تجارت جهانی می پذیرد که برای تعرفه های بازرگانی محدودیت قائل شود، یارانه ها را محدود کند و به بانکهای خارجی اجازه دهد آزادانه تر در این کشور فعالیت کنند.
برخی از بازرگانان روسیه با پیوستن به سازمان تجارت جهانی مخالف هستند زیرا می گویند با رعایت مقررات تجاری این سازمان قادر به رقابت در بازار جهانی نیستند.