پیشنهاد دولت یونان در مورد آمادگی آتن برای حل و فصل مساله بدهی ها و کاهش نرخ بهره در استرالیا، دو خبری بود که با استقبال بازار سهام در روز سه شنبه روبرو شد.

وزیر دارایی دولت چپگرای افراطی یونان اعلام کرد کشورش آماده بررسی دوباره نحوه بازپرداخت بدهی های کلان یونان و در پیش گرفتن راهکاری است که بار بدهی ها را قابل تحمل تر کند.

به نوشته روزنامه فایننشال تایمز وزیر دارایی یونان روز سه شنبه در لندن، سخنان پیشین خود دایر بر درخواست لغو تمامی بدهی ها را پس گرفته و  این اقدام به گفته ناظران نگرانی بازارهای سرمایه را تا حدی برطرف کرده است.

قیمت نفت نیز در بازار های جهانی بشکه ای یک دلار افزایش داشت.