در بازار نفت لندن، نفت برنت دریای شمال برای نخستین بار در سال ۲۰۱۵ میلادی به قیمت بیش از  ۶۲ دلار برای هر بشکه خرید و فروش شد. 

سرمایه گذاران به آتش بس در اوکراین، امکان مصالحه وام دهندگان بین المللی و یونان بر سر تجدید شرایط وام اضطراری به آن کشور، و همینطور رشد اقتصادی حوزه یورو، به ویژه رشد اقتصادی آلمان در سه ماهه چهارم سال گذشته میلادی واکنش مثبتی نشان دادند، و هفته گذشته قیمت نفت دریای شمال ۶ و  چهار دهم درصد بالا رفت.