بودجه ۱۳۸۹ - بخش سوم
بودجه ۱۳۸۹ - بخش سوم

کليپ های زير بخشی از گزارش های صدای آمريکا درباره بودجه ۱۳۸۹ شمسی است. اين گزارش ها به جنبه های گوناگون بودجه سال ۸۹، شرايط بحث و تبادل نظر درباره آنها و مواضع گروه های گوناگون درقبال آن می پردازد. اين گزارش ها در زمانی که اين بحث ها در دولت و مجلس ايران درجريان بود از شبکه خبری فارسی صدای آمريکا پخش شد و بازتاب وسيعی پيدا کرد.

گزارش های جديدتر در با لای جدول قرار دارند
   
مبالغ اختصاص یافته برای مسکن در بودجه ۸۹ مبهم است قانون بودجه ۸۹ ابلاغ شد
   
تصویب بودجه ۸۹ ، و چالش بر سر تورم یارانه ها!
تاییدبودجه۸۹ به وسیله شورای نگهبان و ادامه اختلاف دولت و مجلس