بودجه ۱۳۸۹ - بخش سوم
بودجه ۱۳۸۹ - بخش دوم

کليپ های زير بخشی از گزارش های صدای آمريکا درباره بودجه ۱۳۸۹ شمسی است. اين گزارش ها به جنبه های گوناگون بودجه سال ۸۹، شرايط بحث و تبادل نظر درباره آنها و مواضع گروه های گوناگون درقبال آن می پردازد. اين گزارش ها در زمانی که اين بحث ها در دولت و مجلس ايران درجريان بود از شبکه خبری فارسی صدای آمريکا پخش شد و بازتاب وسيعی پيدا کرد.

گزارش های جديدتر در با لای صفحه قرار دارند
   
بررسی بودجه ۸۹ پايان گرفت کلیددارٍ بودجه ۸۹ احمدی نژاد است

   
بودجه ۸۹ ، سبب توسعه صنعت کشاورزی کشور نمی شود در بودجه ۸۹ اعتباری برای افزایش حقوق پیش بینی نشده

   
زلزله ۸ ریشتری - ارمغان بودجه ۸۹ برای خودرو سازان داخلی تورم افسار گسیخته لایحه بودجه

   
برزخ گرانی، بودجه ۸۹ بودجه ۸۹ دچار تغییرات اساسی شد

   
در بودجه ۸۹ دولت اعتقادی به بودجه های برنامه ای ندارد بودجه ۸۹ از منظر بخش خصوصی

   
در بودجه ۸۹ اقتصاد دولتی تر شده است احتمال تورم ۶۸ درصدی، با بودجه ۸۹