وزارت کار آلمان روز چهارشنبه در برلين اعلام کرد شمار بيکاران در آلمان در ماه اکتبر به کمتر از ۳ ميليون نفر رسيد. این کاهش عمدتاً ناشی از افزايش سفارشات خارجی برای کالاهای ساخت آلمان به ويژه اتومبيل و ماشين آلات بوده است.

گزارش وزارت کار آلمان حاکی است که در ماه اکتبر،  ۸۶ هزار نفر از شمار بيکاران کاسته شد و تعداد بيکاران به ۲ ميليون و ۹۴۵ هزار نفر رسید.