با برداشته شدن تحریم های هسته ای علیه ایران، شرکت خودروساز آلمانی آئودی ورود به بازار ایران را بررسی می کند و نمایندگان خود را برای این منظور به ایران فرستاده است.

به گزارش خبرگزاری رویترز، آئودی معتقد است بازار ایران به طور بالقوه امکان جذب خودروهای لوکس این شرکت را دارد.

اتاق بازرگانی و صنایع آلمان می گوید شرکت های آلمانی ممکن است بتوانند ۱۰ میلیارد یورو (۱۰ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار) کالا به ایران صادر کنند.