نمای فروشگاه زنجیره ای بلومینگدیل در دوره همه گیری ویروس کرونا در شهر نیویورک. ۱۱ ژوئن ۲۰۲۰
نمای فروشگاه زنجیره ای بلومینگدیل در دوره همه گیری ویروس کرونا در شهر نیویورک. ۱۱ ژوئن ۲۰۲۰

بخش انگلیسی صدای آمریکا ـ جروم پاول، رئیس بانک مرکزی ایالات متحده، روز سه شنبه هشدار داد که اقتصاد ایالات متحده با یک روند نزولی عمیق توام با «ابهام قابل توجه» درباره زمان و قدرت یک احیای اقتصادی روبرو است. او گفت هرچه این کسادی اقتصادی طولانی‌تر باشد، آسیب وارده بر بازار کار و تجارت بیشتر خواهد بود.

پاول در برابر قانونگذاران در کنگره توضیح داد که بانک مرکزی متعهد است همه ابزارهای مالی در دسترس خود را برای کاستن از آسیب های اقتصادی ناشی از ویروس کرونا به کار بگیرد. او افزود تا زمانی که مردم از بابت مهار شدن این بیماری اطمینان نداشته باشند، «یک احیای اقتصادی کامل بعید است.» رئیس بانک مرکزی ایالات متحده هشدار داد یک روند نزولی طولانی آسیب‌های شدیدی را، به خصوص بر کارگران کم درآمد که سخت ترین لطمات را متحمل شده‌اند، خواهد زد.

جروم پاول سه شنبه در اولین روز از گزارش‌های شش ماه یک بار خود به کنگره، در کمیته امور بانکی سنا حاضر شد. او روز چهارشنبه در کمیته امور مالی مجلس نمایندگان در برابر قانونگذاران شهادت خواهد داد.

رئیس بانک مرکزی آمریکا اشاره کرد که این بیماری همه‌گیر خطرات وخیمی را برای کسب‌و‌کارهای کوچک ایجاد کرده است.