ارزش سهام در بازار بورس چین روز سه شنبه تقریبا ۴ درصد پائین آمد، و امید این که اقدامات پکن در سه ماه گذشته بتواند موجب ثبات در بازار شود، کاهش یافت.

رویترز می گوید نگرانی در مورد اقتصاد چین به این معنا است که ارزش سهام تاکنون در این هفته ۶ درصد پائین آمده است، و با کم شدن میزان تجارت در حالی که سرمایه گذاران تصمیم گرفته اند در حاشیه بمانند، شتاب می گیرد.

این رویداد برای سیاست گذاران چین که سعی دارند تنزل بازار را متوقف کنند ، ناامید کننده خواهد بود. بازار های سهام از نیمه ژوئن حدود ۴۰ درصد پائین آمده است و بنظر می رسد کوشش های مقامات برای مهار سفته بازی و فشار نهاد های دولتی جهت افزایش خرید سهام، تاثیر نداشته است.

در این میان، ادامه تردید نسبت به رسیدن رشد اقتصادی چین به ۷ درصدی که دولت پیش بینی کرده، بسیاری از سرمایه گذاران را از بازگشت به بازار باز می دارد.

این تردید علیرغم کوشش های پکن برای احیای رشد اقتصادی با افزایش هزینه های دولت صورت می گیرد. داده ها در روز سه شنبه نشان داد هزینه های مالی در ماه اوت ۲۵.۹ درصد از سال گذشته بالاتر بود.

در گزارش رویترز بنقل از منابع صنعتی گفته می شود در جدیدترین شاهد تاثیر کندشدن اقتصاد، فولکس واگن و دیگر خودروسازان عمده در چین، مهار تولید، دستمزدها و هزینه ها را آغاز کرده اند. با این حال، رئیس بانک ژاپن روز سه شنبه گفت او یقین دارد اقدامات پکن موثر خواهد بود.