بودجه ۱۳۸۹ - بخش سوم
بودجه ۱۳۸۹ - بخش يکم

کليپ های زير بخشی از گزارش های صدای آمريکا درباره بودجه ۱۳۸۹ شمسی است. اين گزارش ها به جنبه های گوناگون بودجه سال ۸۹، شرايط بحث و تبادل نظر درباره آنها و مواضع گروه های گوناگون درقبال آن می پردازد. اين گزارش ها در زمانی که اين بحث ها در دولت و مجلس ايران درجريان بود از شبکه خبری فارسی صدای آمريکا پخش شد و بازتاب وسيعی پيدا کرد.

 
گزارش های جديدتر در با لای صفحه قرار دارند
   
بودجه ۸۹ «ضربه ای ست به اقتصاد ملی و بازار اشتغال» چالش در آمد یارانه ای دولت در بودجه ۸۹
   
افزایش بودجه «خودی» ها ، در بودجه سال ۸۹ بودجه ۸۹ مخالف رهنمودهای رهبری ست
   
بودجه ۸۹ بر توسعه تکیه ندارد چالش بودجه ۸۹ ، از منظر اصولگریان
   
رشد نرخ تورم در بودجه ۸۹ نفت یکی از چالش های جدی بودجه ۸۹
   
افزایش مالیات در بودجه ۸۹ چالش نفت ۶۵ دلاری در بودجه ۸۹
   
کلیات لایحه بودجه ۸۹ تصویب شد رشد اقتصادی منفی، در بودجه ۸۹