چين، ژاپن و کره جنوبی ايجاد بازار تجارت آزاد سه جانبه را بررسی می کنند
چين، ژاپن و کره جنوبی ايجاد بازار تجارت آزاد سه جانبه را بررسی می کنند

نمايندگان ۳ قدرت اقتصادی آسيا، چين، ژاپن و کره جنوبی چشم انداز ايجاد بازار آزاد تجاری سه جانبه را بررسی می کنند.

وزارت بازرگانی کره جنوبی روز چهارشنبه اعلام کرد نمايندگان صنعتی، دولتی و دانشگاهی سه کشور هفته آينده در يک نشست ۳ روزه در شهر چانگ چون در چين شرکت خواهند کرد تا برای تهيه پيش نويس يک توافق احتمالی در زمينه مقررات گمرکی و رفع موانع فنی داد و ستد بين سه کشور اقدام کنند.

اين ششمين نشست نمايندگان چين، ژاپن و کره جنوبی در يکسال گذشته در اين راستا محسوب می شود.

رايزنی های جداگانه ژاپن و کره جنوبی بر سر تجارت آزاد سال گذشته بخاطر اختلاف نظام تعرفه گمرکی دو کشور به بن بست رسيد.