لیبی لین، روز دوشنبه در کلیسای استاکپورت و با حضور بیش از یک هزار شرکت کننده، اسقف کلیسای انگلستان شد. وی نخستین زنی است که به مقام اسقفی منصوب شده است.

خانم لین، که از دوستداران ورزش فوتبال و همچنین نوازنده ساکسیفون است، ۲۰ سال پیش همراه با همسرش کشیش کلیسای انگلستان شد. زوج کشیش ۲ فرزند دارند.

کلیسای انگلستان در ماه نوامبر به لغو محدودیت زنان برای رسیدن به مقام اسقفی رای داد.