برای جلوگیری از سوراخ شدن بدن هواپیما در اثر انفجار بمب، یک وسیله عایق جدید اختراع شده است.

مخترعان نام این پوشش جدید را  FLY-BAG گذاشته اند که متشکل از چند لایه فیبر و کامپوزیت که در مقابل حرارت و فشار مقاوم است.

این پوشش مانند عایق عمل می‌کند و برای قسمت چمدان های در هواپیما اختراع شده است.

آزمایش عملی در یک هواپیمای بوئینگ ۷۴۷ و ایرباس۳۲۱ نشان داد که هنگام انفجار، این لایه از عایق منبسط و سپس منقبض می‌شود و جلوی آسیب رسیدن به بدنه هواپیما را می‌گیرد.

سازنده این عایق جدید، مجموعه ای از مهندسان از کشورهای بریتانیا، یونان، آلمان، سوئد، هلند و اسپانیا هستند.