نمایی از ساختمان سفارت ایالات متحده در کابل - آرشیو
نمایی از ساختمان سفارت ایالات متحده در کابل - آرشیو

سفارت آمریکا در کابل برنامه هایی را برای ترمیم و حفظ میراث فرهنگی افغانستان که در طول دهه ها جنگ و ناآرامی در آن کشور آسیب دیده است، در دست اجرا دارد.

از جمله این آثار  یک معبد بودایی در استان  پروان است که روند بازسازی آن آغاز شده است.

​​

سفارت آمریکا در کابل با انتشار یک توییت اعلام کرد که کار ترمیم این معبد با پشتیبانی مؤسسه باستان شناسی افغانستان و آچکو، سازمان شورای میراث فرهنگی افغانستان در حال اجرا است.