براساس آخرین آمار منتشره از سوی خزانه داری بریتانیا، سود ۲۴ میلیون پوندی خانواده سلطنتی، هشت درصد درآمد ملکه بریتانیا را افزایش داد.

در این آمار که پس از محاسبه تمامی ارقام سال گذشته منتشر شده، خانواده سلطنتی بیش از ۳۲۸  میلیون پوند درآمد داشته است.

به این ترتیب ملکه شش میلیون پوند بیشتر دریافت خواهد کرد، یعنی بیش از ۸۲ میلیون پوند درآمد خواهد داشت.

این مبلغ صرف بازسازی و اداره کاخ های سلطنتی، حقوق کارمندان و خدمه، مخارج جانبی و سفرهای برون مرزی می شود.

ملکه الیزابت دوم با همسرش فلیپ، در مراسم بازگشایی پارلمان.

​​

سال گذشته هزینه های خانواده سلطنتی دو میلیون بیشتر بود و به ۴۲ میلیون پوند رسید.

هرچند که  درآمد هنگفت ملکه بریتانیا با واکنش های منفی گروهی از منتقدین همراه شده ولی به نظر می رسد اکثریت مردم مشکلی با این موضوع ندارند و طرفدار خانواده سلطنتی هستند.

بخشی از درآمد خانواده سطلنتی از مالیات شهروندان تأمین می شود، بر اساس آمار رسمی، از مالیات  سالانه هر بریتانیایی، بصورت تقریبی ۶۵ پنس به خانواده سلطنتی می رسد.