خانم ویل نقش برجسته ای در تصویب قانون «سقط جنین» در فرانسه داشت.
خانم ویل نقش برجسته ای در تصویب قانون «سقط جنین» در فرانسه داشت.

سیمون ویل یکی از زنان فعال در رفع تبعیض حقوق زنان در فرانسه و عامل تصویب قانون «سقط جنین» در این کشور در ۸۹ سالگی درگذشت.

خانم ویل که از بازماندگان هولوکاست بود، در دهه هفتاد به وزارت بهداشت رسید و در زمان او طرح قانونی کردن «سقط جنین» در فرانسه در پارلمان تصویب شد.

وی از یک خانواده یهودی در شهر نیس فرانسه بود که همه خانواده خود را در کشتار نازی ها در جنگ جهانی دوم موسوم به هولوکاست از دست داد.

خانم ویل که چهره شناخته شده ای در مبارزه برای رفع تبعیض حقوق زنان در جهان بود، در ۱۹۷۹ به عنوان رئیس پارلمان اروپا نیز انتخاب شد.

در کنار ژاک شیراک رئیس جمهوری سابق فرانسه

​​

​​

در کنار سارکوزی رئیس جمهوری سابق فرانسه

​​

خانم ویل از معدود زنان عضو رسمی آکادمی فرانسه بود.

​​

وی در دهه دو هزار عضو شورای قانون اساسی فرانسه بود و در سال ۲۰۱۰ عضو رسمی آکادمی فرانسه شد.