مگان، دوشس ساسکس و همسر شاهزاده هری بریتانیا، صبح روز دوشنبه ششم ماه مه فرزند پسری به دنیا آورد. این خبر را شاهزاده هری اعلام کرد و از مردم برای حمایتشان در دوران بارداری همسرش تشکر کرد.

شاهزاده هری گفته است که هنوز برای پسرشان اسم انتخاب نکرده اند.

پیشتر، شاهزاده هری و مگان گفته بودند که می خواهند بدون سر و صدای رسانه ای تولد نخستین فرزندشان را تجربه کنند. بنا به سنت، مادر و کودک تازه متولد شده پس از مرخصی از بیمارستان روی پله ها می ایستند و عکس می گیرند؛ سنتی که «کیت میدلتون» همسر شاهزاده ویلیام نیز برای هر سه فرزندش رعایت کرد.

مگان و هری چند روز پس از تولد کودک، در کاخ وینزور عکسهای خانوادگی خواهند گرفت.

 

آیا نوزاد جدید خانواده سلطنتی بریتانیا، گذرنامه آمریکایی خواهد گرفت؟
از اعضای خانواده سلطنتی بریتانیا تنها ملکه الیزابت است که نیاز به گذرنامه ندارد چرا که تمامی گذرنامه‌های بریتانیایی به نام او صادر می‌شوند. بقیه، برای سفر به خارج از کشور نیازمند پاسپورت هستند.

​​