همه گیری جهانی کرونا، سیستم بهداشت روانی آمریکا را تحت فشار قرار داده است.

دسترسی به خدمات بهداشت روانی در آمریکا، قبل از شیوع کووید۱۹ هم حتی برای آنهایی که بیمه درمانی داشتند، سخت بود؛ چه رسد به افراد کم درآمد و کسانی که از بیمه درمانی محروم هستند. 

به گزارش آسوشیتدپرس، اکنون کارشناسان نگران هستند که همه‌گیری کرونا وضعیت را برای بیمارانی که بیشتر به درمان و مراقبت های روانی نیاز دارند، وخیم‌تر کرده باشد؛ به خصوص که این افراد در شرایط سختی مثل قرنطینه، از دست دادن کار، و امثال آن بیشتر مستعد به افسردگی، اضطراب، و پریشانی هستند.

دستور قرنطینه و فاصله اجتماعی بر دسترسی تمام قشر جامعه به درمان تاثیر گذاشته است. ولی بسیاری از  روانپزشکان و روان‌درمانگر‌ان اکنون جلسات تلفنی و تصویری ارائه می‌دهند و حتی بیمه‌های درمانی ویژه سالمندان و افراد کم درآمد، این جلسات مجازی را موقتاً می پذیرند.

ولی مشکل دیگر این است که بسیاری از سالمندان و افراد فقیر که از مزایای بیمه دولتی برخوردار هستند، امکان دسترسی به کامپیوتر یا تلفن های هوشمند را برای این کار  ندارند.

برای جلوگیری از پرخوری ناشی از استرس در دوران قرنطینه چه کنیم
برای جلوگیری از پرخوری ناشی از استرس در دوران قرنطینه چه کنیم

 

آیا استرس ناشی از بحران کرونا می‌تواند بر عادت ماهیانه تاثیر بگذارد
آیا استرس ناشی از بحران کرونا می‌تواند بر عادت ماهیانه تاثیر بگذارد