باغ‌وحشی در تایوان گذاشت که بچه پاندای یکماهه و مادرش برای اولین بار از زمان تولد ملاقات کنند

این باغوحش فیلم دیدار مادر و فرزند را روز سهشنبه منتشر کرد که نشان می‌دهد کارکنان باغ‌وحش، توله پاندا را در قفسی می‌گذارند و بعد اجازه می‌دهند مادرش «یوان یوان» وارد قفس شود. 

مسئولان باغ‌وحش توله پاندا را از زمان تولدش در انکوباتور (محفظه مخصوص نوزادان نارس) نگهداری می‌کنند تا از او حفاظت کنند و همزمان برای بهبود توانایی بچه‌داری مادرش کار می‌کنند. 

یوان یوان با به آرامی بلند کردن بچه با کمک دهان، و سپس در آغوش گرفتن و شیر دادن به او، اولین آزمایشش را روز جمعه قبول شد. پاندای کوچک سپس به انکوباتور منتقل شد. 

باغ‌وحش می‌گوید تا زمانی که خطر آسیب رسیدن به توله از بین برود، ملاقات میان مادر و فرزند را مرتبا فراهم خواهند کرد. 

یوان یوان یکی از دو پاندایی است که چین در چارچوب نشان دادن حسن نیت در سال ۲۰۰۸ به تایوان اهدا کرد.