عملیات شیرجه رفتن در اتمسفر خورشید

سفینه فضایی ناسا که ماموریت آن نمونه برداری از یک سیارک است، سرانجام پس از دو سال سفر فضایی موفق به مشاهده سیارک شده و اکنون به سوی آن حرکت می‌کند.

سفینه اوریسیس رکس، سیارک بنیو را هفته پیش از فاصله بیش از دو میلیون کیلومتری مشاهده کرد و اکنون عازم سفر به آن است تا سطح آن را بررسی و از آن نمونه برداری کرده و این نمونه ها را به زمین بازگرداند.

 این سفینه که در سپتامبر سال ۲۰۱۶ به فضا پرتاب شد، تاکنون نزدیک به دو میلیارد کیلومتر را پیموده است و انتظار می رود در اوایل دسامبر سال جاری به بنیو برسد.