سازمان ملی هوا فضانوردی آمریکا، ناسا، از رکوردشکنی تعداد متقاضیان شغل فضانوردی خبر داده است. 

بنا بر اعلام ناسا بیش از ۱۸ هزار و ۳۰۰ نفر تقاضانامه‌های رسمی خود را برای فضانورد شدن به این سازمان ارسال کرده‌اند، که سه برابر تقاضاهای چهار سال پیش است.

ناسا اواسط سال آینده نام زنان و مردان متقاضی که توانایی و استعداد لازم را برای فضانوردی دارند، اعلام خواهد کرد.

پذیرفته شدگان پس از گذراندن آزمون‌های اولیه، تحت تمرین‌های بسیار سختی قرار خواهند گرفت و سرانجام ممکن است در یک سفینه ساخت آمریکا راهی فضا و کره مریخ شوند.

بسیاری از آمریکایی‌ها مشتاق هستند که در مأموریت‌های فضایی آینده ناسا به مریخ، مشارکت داشته باشند.