مدونا در کنار دخترش مرسی که او را از مالاوی به فرزندخواندگی پذیرفته است
مدونا در کنار دخترش مرسی که او را از مالاوی به فرزندخواندگی پذیرفته است

مرکز درمانی ویژه جراحی و مراقبتهای ویژه کودکان در مالاوی که توسط مدونا ستاره موسیقی پاپ راه اندازی شده روی سه شنبه  یازدهم ماه ژوئیه آغاز به کار خواهد کرد.این مرکز اولین بیمارش را در ۲۹ ماه ژوئن پذیرفت.


مرکز درمانی ویژه کودکان در بیمارستان مرکزی ملکه الیزابت قرار دارد و نامش مرسی جمیز هم نام فرزند خوانده خانم مدونا است.

​​

مدونا، دو فرزند خود دیوید و مرسی را از مالاوی به فرزند خواندگی پذیرفته است.

One tired Mommy!! ????????

A post shared by Madonna (@madonna) on

​​

او در سال ۲۰۰۶ یک سازمان غیر انتفاعی به نام «ریزینگ مالاوی» را به منظور فراهم کردن مسکن، غذا و امکانات آموزشی برای کودکان مالاوی راه اندازی کرد.

بخش ویژه کودکان بیمارستان مرکزی ملکه الیزابت با حمایت مالی این سازمان آغاز به کار کرد و نخستین مرکز درمانی ویژه کودکان در مالاوی است.