در دوازدهمین نمایشگاه انجمن جواهرسازان که در شهر جایپور هند برگزار شد، بیش از ۷ هزار جواهر ساز و جواهر فروش شرکت کرده بودند.

این رویداد که توسط کانون انجمن جواهرسازان سازمان یافته بود، یک نمایشگاه تجاری است که به مدت چهار روز به طول می انجامد.

​​این نمایشگاه تجاری هر سال خریداران بالقوه زیادی را به خود جذب می کند.

هند یکی از خریداران عمده جواهرات در جهان است و بیش از صد هزار کارگاه طلا و جواهر سازی دارد که محصولات شان را در ۳۰۰ هزار مغازه و فروشگاه در سراسر کشور به فروش می گذراند. بیشتر این جواهر فروشی ها خصوصی هستند.