یک بانکدار از ایالت تنسی در مسابقه شباهت به نویسنده آمریکایی، ارنست همینگوی برنده شد.

«جو مکسی» ۶۸ ساله که اکنون بازنشسته شده، تا کنون ۸۰ بار در این مسابقه شرکت کرده است.

این مسابقه روز شنبه، و به مناسبت صدو بیستمین سالروز تولد ارنست همینگوی برگزار شد. محل مسابقه یک بار در «کی وست» بود که در دهه ۱۹۳۰ از پاتق های همینگوی به شمار می رفت.

آقای مکسی که سرانجام برنده مسابقه شد گفت می خواهد بخشی از تاریخ ارنست همینگوی باشد.

Telegram Banner