بیمه بودن یا نبودن: مسئله این است

گروهی از پژوهشگران دارویی دانشگاه گریفیت در استرالیا، یک ترکیب جدید دارویی برای مالاریای مقاوم به درمان معرفی کردند. 

ترکیب جدید، یک کوکتل دارویی به نام (دی- اس- ام ۲۶۵ DSM265) است که در کارآزمایی بالینی موفق به از بین بردن انگل ویواکس و فالسی پاروم که خطرناک ترین نوع مالاریا هستند، شده است.

مالاریا یک بیماری خطرناک و کشنده است که به دلیل آلودگی با انگل های تک یاخته ای ایجاد و توسط نیش پشه منتقل می شود.

این بیماری در بسیاری از نقاط جهان از جمله ایران، شایع است و هر سال جان ۶۰۰ هزار نفر را که، اغلبشان کودکان زیر ۵ سال و ساکن آفریقای زیر صحرا هستند، می گیرد. پژوهشگران امیدوارند با تجویز این دارو همراه با داروهای قدیمی تر مالاریا، امکان پیشگیری و درمان تک نوبتی یا هفته ای یک دوز را فراهم کنند.