«فریدا کالو» از مبتکر ترین و تاثیرگذار ترین نقاشان قرن بیست میلادی به شمار می رود.
«فریدا کالو» از مبتکر ترین و تاثیرگذار ترین نقاشان قرن بیست میلادی به شمار می رود.

موزه ویکتوریا و البرت در لندن اعلام کرد که در حال آماده‌سازی  نمایشگاهی از لباسهای «فریدا کالو» نقاش سرشناس مکزیکی برای سال ۲۰۱۸ است.

«فریدا کالو» نه تنها یکی از مبتکر ترین و تاثیرگذار ترین نقاشان قرن بیست میلادی به شمار می‌رود، بلکه به دلیل سبک لباس پوشیدنش نیز شهرت بسیار دارد.

سبک مد او پر از رنگ، نقش، و زیور آلات بود و امروزه او به عنوان یک نماد مد نیز شناخته می‌شود. برخی از لوازم شخصی،  لباسها و زیور آلات خانم کالو از جمله گردنبندها، عکسها، و نامه هایی که تا کنون در خارج از مکزیک ارائه نشده اند برای نخستین بار در موزه ویکتوریا و البرت به نمایش گذاشته خواهد شد.

​​​​​این نمایشگاه همچنین داروهای خانم کالو، پای مصنوعی او و قفسه آهنی که بعد از تصادف بر تن کرده بود را به معرض عموم خواهد گذاشت. تصادفی که بر هنر کالو تاثیر بسیار داشت و پیامدهایش تا آخر عمر او را دنبال کرد.

در بیانیه موزه ویکتوریا و آلبرت آمده است که نمایشگاه تکامل سبک مد فریدا کالو را به تصویر می‌کشد. سبکی که ترکیبی از جامه های سنتی مکزیکی و مد اروپا بود و دوگانگی فرهنگی خود او را منعکس می کرد.

​​تابلوی «لباسم آنجا آویزان است» از فریدا کالو سال ۱۹۳۳

فریدا کالو بسیاری از لباسهای خود را می دوخت و روی آنها نقاشی می کشید.

نمایشگاه لباسهای فریدا کالو از ۱۶ ماه ژوئن به روی عموم باز خواهد شد. عنوان نمایشگاه هنوز مشخص نشده است.