پست آمریکا با ارائه تمبر هایی از تصاویر شخصیتهای بدجنس فیلمهای دیزنی از این استودیو فیلم تمجید کرد. 

به گفته «میگان برنن» رئیس پست، این شخصیتها از دورانی هستند که فیلمهای انیمیشن دیزنی هنوز با خودکار و جوهر ساخته می شدند و شرکت پست هنر دیزنی را در زنده کردن شخصیتها تحسین می کند.

​​

هر ورقه تمبر شامل ۲۰ تمبر می شود و طرح ۱۰ شخصیت بدجنس از فیلمهای کلاسیک دیزنی روی آنها چاپ شده است.

شخصیتها شامل ملکه بدجنس در فیلم «سفید برفی و هفت کوتوله»، روباه مکار از فیلم «پینوکیو»، نامادری «سیندرلا»، ملکه قلب از فیلم «آلیس در سرزمین عجایب»، کاپیتان هوک در فیلم «پیتر پن»، ملفیسنت در فیلم «زیبای خفته»،کروئلا دویل در فیلم «۱۰۱سگ خالدار»، ارسلا در فیلم «پری دریایی»، گستان در فیلم «دیو و دلبر» و اسکار در فیلم «شیر شاه» می شوند.