نقاشی «انعکاس» اثر هنرمند اسکاتلندی، «فیونا گراهام-مکی»
نقاشی «انعکاس» اثر هنرمند اسکاتلندی، «فیونا گراهام-مکی»

نقاشی جدیدی که با استفاده از یک نرم افزار کامپیوتری خلق شده، «آنه فرانک» را در ۹۰ سالگی تصویر کرده است.

آنه فرانک نویسنده یهودی آلمانی بود که دفترچه خاطرات روزانه‌اش بعد از مرگ وی به چاپ رسید، و موجب شهرت جهانی او شد چرا که دفتر حاوی خاطرات آنه از تجربه او و خانواده‌اش طی اشغال هلند توسط آلمان نازی در جنگ جهانی دوم است.

آنه فرانک ۹۰ سال پیش در ۱۲ ماه ژوئن، ۲۲ خرداد ماه متولد شد. و اگر زنده بود تولد ۹۰ سالگی اش را جشن می گرفت. نقاشی «انعکاس» توسط هنرمند اسکاتلندی «فیونا گراهام-مکی» خلق شده و در یک مزایده اینترنتی به فروش گذاشته شده است.

تمامی درآمد فروش آن به بنیاد خیریه « سپرده آنه فرانک» در بریتانیا اهدا خواهد شد.

این بنیاد به احترام میراث آنه فرانک با هر نوع تبعیض و تعصب مبارزه می کند.

آنه فرانک بعد از دو سال تلاش برای پنهان شدن از نازی ها در سال ۱۹۴۵، در ۱۵ سالگی به دام نازی ها افتاد و در اردوگاه کار اجباری آلمان نازی جان سپرد.

Telegram Banner