توفان یک ماشین را چپ کرد
توفان یک ماشین را چپ کرد

توفان شدید عصر چهارشنبه همراه با گردباد، موجب مرگ چهار نفر در ایالت ویرجینیا و زخمی شدن چندین نفر دیگر شد.

پلیس ایالت ویرجینیا همچنین گفت چندین خانه در  شهر دو هزار نفری ویورلی خراب شد.

به گفته پلیس ایالتی، یک کودک دو ساله و دو مرد ۲۶ ساله و ۵۰ ساله قربانی توفان در این شهر شدند و جسدشان ۳۰۰ متر دورتر از خانه آنها پیدا شد.

در ریچموند مرکز ایالت ویرجینیا چندین نفر زخمی شدند.