ایلینا راس لیتنن رئیس کمیته خارجی مجلس نمایندگان آمریکا

کمیته فرعی مجلس نمایندگان در امور خاورمیانه و شمال آفریقا در مورد سیاست آمریکا در قبال سوریه جلسه ای برگزار کرد.

کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در امور خاورمیانه و شمال آفریقا بعد ازظهر پنجشنبه هشت آذر در جلسه ای با حضور جیمز جفری نماینده آمریکا در امور جنگ سوریه و رابرت جنکینز دستیار معاون وزیر در امور دموکراسی، مناقشات و کمک های بشر دوستانه وزارت خارجه تشکیل جلسه داد.

دولت آمریکا به تازگی اهداف خود در سوریه را اعلام کرد که شامل «تداوم شکست داعش»، «تنش زدایی منازعه سوریه» و «یک فرایند سیاسی برای پایان جنگ» می شود.

ایلینا روس-لهتینن رئیس جمهوریخواه این کمیته در بیانیه ای پیش از این جلسه نوشت: ایران، روسیه، ترکیه و دیگران با نیات و اهداف بدخواهانه خود در پی بهره برداری و سرمایه گذاری بر آسیب پذیری سوریه هستند.

وی تاکید کرد ایالات متحده باید منافع آمریکا و همچنین متحدان منطقه ای آن را تامین کند.