پسر لوینسون می گوید برای یافتن پدرش به ایران سفر کرده است.
خانواده لوینسون برای اطلاع از شرایط او یکبار در سال ۲۰۰۷ به تهران سفر کرد.

در حالى که وضعیت رابرت لوینسون، مشاور سازمان مرکزى اطلاعات آمریکا که در جریان سفرى به ایران ناپدید شد، همچنان نامعلوم است و مقامات جمهورى اسلامى داشتن هرگونه اطلاعى را تکذیب مى کنند، نیویورک تایمز مى گوید اسنادى که اخیرا فاش شده، نشان می دهد مقامات ایران از وضعیت او آگاه بوده‌اند. 

رابرت لوینسون در میان زندانیانى که اخیرا بین دو کشور مبادله شدند، دیده نشد.

رهبران ایران از قدیم گفته‌اند اطلاعی در مورد او ندارند و مقامات امریکایی گفته‌اند لوینسون ممکن است دیگر در ایران نباشد و حتی نمی دانند او زنده است یا خیر.

در گزارش نیویورک تایمز به نقل از اسناد گفته مى شود در اواخر ٢٠١١، یک دیپلمات ارشد ایران تایید کرد کشورش لوینسون را در بازداشت دارد و اگر آمریکا به تاخیر انتشار ارزیابى انتقادى از فعالیت هاى اتمى ایران کمک کند، او را ازاد خواهد کرد. 

سید مهدى میرابوطالبى، سفیر وقت ایران در فرانسه، این موضوع را در جریان دیدارى خصوصى در خانه‌اش در پاریس با دو مردى که براى یک سازمان مذهبى آمریکایی کار مى کردند در میان گذاشت. آن جلسه پیامد نامه اى بود که رهبر یک گروه مذهبى براى آیت اله خامنه اى فرستاد- او قبلا به آزادى یک آمریکایی- ایرانى که در تهران زندانى بود، کمک کرده بود. 

مهدی میرابوطالبی سفیر ایران در فرانسه، از مهر ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ بوده است. 

در گزارشى در باره این جلسه، که در اکتبر ٢٠١١ براى اف بی‌آى فرستاده شد، گفته مى شد دیپلمات ایرانی روشن ساخت لوینسون در ایران است و مقامات آماده هستند او را بدون قید و شرط آزاد کنند. 

این ادعا در حالی مطرح می شود که در سال ۲۰۰۷ به دعوت ایران خانواده لوینسون به ایران رفتند اما مقام های تهران گفتند هیچ اطلاعی از وضعیت وی ندارند.

بتازگی مقامات ایران در جریان مذاکرات اخیر که به مبادله زندانیان منجر شد، گفتند از محل اقامت یا وضعیت لوینسون اطلاعى ندارند.

نیویورک تایمز می نویسد، دولت اوباما هرگز موضع ایران را به چالش نگرفته است، با این حال، بنا به گزارش این روزنامه، مقامات امنیتى و بلیس مى گویند آن‌ها بر این باورند که جناح هاى مرتبط با رهبرى ایران، از جمله نهادهای اطلاعاتى، سیاسى یا مذهبى ایران در دستگیرى و بازداشت لوینسون درگیر بوده‌اند. 

نیویورک تایمز بنقل از همسر لوینسون مى گوید روشن نیست که پس از اظهارات سفیر ایران در پاریس، مقامات امریکاىى کارى انجام داده باشند. 

سخنگوى اف بی‌آى حاضر نشد در باره گزارش اظهار نظر کند، و سخنگوى وزارت خارجه گفت مقامات نمى توانند در باره جلسه نظرى ابراز دارند زیرا در آن حضور نداشتند. 

دسترسى به میرابوطالبى ممکن نشد، و یک سخنگوى هیات نمایندگى ایران در سازمان ملل متحد در بیانیه اى اظهارات سخنگوى کاخ سفید را که دولت اوباما معتقد نیست لوینسون در ایران است، تکرار کرد. سخنگوی ایران در سازمان ملل گفت دولت ایران پیشنهاد کرده است بر زمینه هاى انسانى، در کمک به یافتن لوینسون همکاری کند. 

مقامات سازمان سیا گفته‌اند لوینسون، قرار دادى با یک واحد تحلیلى این سازمان داشت، در یک ماموریت تصویب نشده به جزیره کیش رفت و آن‌ها اگر اطلاعى مى داشتند سعى مى کردند او را منصرف کنند.