آرشیو

مقامهای نظامی آمریکا روز دوشنبه اعلام کردند دو فروند هواپیمای پیشرفته «پی. ۸آ پوسایدون» نیروی دریایی آمریکا وارد ژاپن شد. این هواپیماها توانایی نظامی امریکا در ردیابی زیردریایی ها و کشتی ها را افزایش می دهد. انتقال این هواپیماها در زمانی صورت گرفت که تنش در دریای جنوبی چین بالا گرفته است.

قرار است چهار فروند دیگر از این هواپیماها ظرف چند روز آینده به ژاپن برسند. برنامه انتقال این هواپیماها به ژاپن قبل از اعلام تصمیم پکن - دایر بر برقراری منطقه دفاع هوایی در جزیره ای است که ژاپن در کنترل خود دارد، و چین مدعی آن است - تنظیم شده بود.