در جريان ديدار رئيس جمهوری اسرائيل، روون ريولين، از شهر حبرون (به عربی: الخليل) در کرانه باختری تحت اشغال اسرائيل، معترضان فلسطينی به تظاهرات پرداختند و سربازان اسرائيلی برای پراکندن آنها از نارنجکهای برق آسا، که آسيبی به انسان نمیزند و صرفا او را برای...

يک سخنگوی دولت آمريکا روز دوشنبه در ژنو اعلام کرد ايالات متحده در جلسه امروز شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد نقض موازين حقوق بشر در سرزمينی های فلسطينی شرکت نخواهد کرد.

اين واکنش از سوی واشنگتن، مدافع اسرائيل در شورای ۴۷ نفرۀ حقوق بشر سازمان ملل متحد نشان دهندۀ تمايل دولت آمريکا به بازنگری و ارزيابی مناسبات خود با دولت اسرائيل است. 

سخنگوی دولت آمريکا بدون ذکر جزئيات بيشتر گفته است هيئت آمريکايی برای خودداری از هر گونه اظهار نظر از شرکت در جلسۀ امروز شورای حقوق بشر در ارتباط با فلسطينی ها خودداری کرده است.

متحدان بنيامين نتانياهو، نخست وزير اسرائيل می گويند آقای نتانياهو با نفی تشکيل يک کشور فلسطينی در سخنرانی های پيش از انتخابات پارلمانی باعث شکاف در مناسبات دو کشور شده، اما رئيس جمهوری آمريکا را هم متهم می کنند که به خاطر يک سوء تفاهم به طرز بی سابقه ای اسرائيل را به چالش گرفته است.