موشه یعلون وزیر دفاع اسرائیل - آرشیو

آمریکا اسرائیل را به دلیل اظهاراتی که از تمرکز ایالات متحده بر روند صلح اسرائیل – فلسطین انتقاد می کند، سرزنش کرده است.

روز سه شنبه، یدیوت آهارانوت، روزنامه معتبر اسرائیلی به نقل از  موشه یالون وزیر دفاع گفت طرح امنیت اسرائیل که جان کری وزیر امور خارجه آمریکا ارائه داده است « به اندازه کاغذی که روی آن نوشته شده ارزش ندارد.»

روزنامه همچنین گفته یالون را نقل کرده است که از آنچه آن را ساده لوحی کری می نامد انتقاد می کند و تمرکز او  بر روند صلح را «وسواس» غیرقابل درک  توصیف می کند.

وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه ای اظهارات یالون را «به ویژه  با توجه به آنچه آمریکا در حمایت از نیازهای امنیتی اسرائیل انجام می دهد، موهن و نامناسب» توصیف کرد و گفت جان کری و همکارانش «شبانه روز» روی این مساله کار کرده اند، زیرا کری عمیقا نگران آینده اسرائیل است.