در نشست خبری روز گذشته مایک پمپئو، او به ایران اشاره کرد. او در این کنفرانس خبری توضیح داد که وزیر کشور و نیروی انتظامی ایران به همراه گروهی دیگر را به خاطر سرکوب معترضان در آبان‌ماه گذشته، از سوی آمریکا تحریم شدند. 
در نشست خبری روز گذشته مایک پمپئو، او به ایران اشاره کرد. او در این کنفرانس خبری توضیح داد که وزیر کشور و نیروی انتظامی ایران به همراه گروهی دیگر را به خاطر سرکوب معترضان در آبان‌ماه گذشته، از سوی آمریکا تحریم شدند. 

وزارت خارجه آمریکا با فرا رسیدن دو سال از اعمال کارزار فشارحداکثری علیه جمهوری اسلامی، در پیامی اعلام کرد تحریم‌ها تاکنون ۲۰۰ میلیارد دلار از منابع مورد دسترسی رژیم ایران را مسدود کرده است. 

وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه یکم خرداد در پیامی در توئیتر نوشت: «دو سال پیش در چنین روزی، مایک پمپئو، وزیر خارجه، گفت که ایران مجبور خواهد شد یک [گزینه] را انتخاب کند: یا در خانه برای احیای اقتصاد در حال مرگش تلاش کند، و یا به تلف کردن منابع در جنگ‌های خارج از مرزها ادامه دهد. [رژیم ایران] برای انجام هر دو کار، منابع کافی در اختیار نخواهد داشت.» 

در این پیام آمده است: «از آن زمان تاکنون، تحریم‌ها از دسترسی رژیم به ۲۰۰ میلیارد دلار جلوگیری کرده است.» 

بیانیه مایک پمپئو درباره تحریم وزیر کشور و نیروی انتظامی ایران؛ اشاره به نقش آنها در سرکوب معترضان آبان ‌ماه
بیانیه مایک پمپئو درباره تحریم وزیر کشور و نیروی انتظامی ایران؛ اشاره به نقش آنها در سرکوب معترضان آبان ‌ماه