جان کلی وزیر امنیت داخلی آمریکا
جان کلی وزیر امنیت داخلی آمریکا

مقامات وزارت امنیت داخلی آمریکا روز سه شنبه گفتند که این نهاد ساخت نمونه دیوار مرزی با مکزیک را امسال در سن دیگو آغاز می کند. به گزارش نیویورک تایمز این اولین گام برای تحقق وعده دونالد ترامپ در جریان کمپین انتخاباتی او به شمار می رود.

مقامات وزارت امنیت داخلی آمریکا گفتند نمونه ها به دیوارهای مرزی فعلی در سن دیگو افزوده می شود و به این وزارتخانه امکان می دهد تا ارزیابی کرده و درباره این که کدام نوع دیوار به مرزبانان امکان جلوگیری موثرتر قاچاق مواد مخدر و انسان را می گیرد، تصمیم گیری کند.

نیویویرک تایمز به نقل از مسئولان گفته است که قرار است چهار الی هشت نوع نمونه دیوار ساخته شود اما به زمان شروع ساخت اشاره ای نکردند.

جان اف.کلی وزیر امنیت داخلی آمریکا گفته است که طرحی برای ساخت دیوار در مرز ۱۹۰۰ مایلی با مکزیک وجود ندارد.

طرح دونالد ترامپ برای ساخت دیوار مرزی با مکزیک بخشی از چالش های او برای بودجه امسال آمریکا بود. دولت به دنبال بودجه سه میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلاری برای سال ۲۰۱۷ و ۱۸ به منظور ساخت بیش از ۱۰۰ مایل دیوار بود. اما اعضای کنگره با آن مخالفت کرده و در عوض بودجه گسترش تکنولوژی در مرز را افزایش دادند.