بخش انگلیسی صدای آمریکا - ایالات متحده سازمان جدیدی را پدید آورده است تا مروج توسعه در سراسر جهان، با تاکید خاص بر آمریکای لاتین، باشد.

دیوید بوهیگین، سرپرست و مدیر اجرایی «شرکت سرمایه گذاری خصوصی خارجی»، می گوید سازمانی با عنوان «شرکت مالی توسعه بین المللی ایالات متحده» از اول اکتبر کار خود را آغاز می کند.

این سازمان موسوم به «دی اف سی» علاوه بر ارائه وام، ضمانت های مالی و بیمه خطرات سیاسی، اختیار این را دارد که سرمایه گذاری های محدودی تا سقف ۶۰ میلیارد دلار انجام دهد.

ایالات متحده به طور مشخص انتظار دارد ارائه تسهیلات مالی به نیمکره غربی را به دو برابر افزایش داده و به ۱۲ میلیارد دلار برساند.

در وبسایت این سازمان ذکر شده است: «دی اف سی به کشورها کمک خواهد کرد خود را از دام دیون غیرقابل پرداخت ارائه شده توسط پکن خلاص کنند.»

بانک های دولتی چین منابع مالی پروژه هایی در آمریکای لاتین به ارزش ۱۴ میلیارد دلار را تامین کرده اند.

بوهیگین به خبرنگاران گفت صرف تمرکز بر تسهیلات دولت به دولت اشتباه است؛ زیرا ایالات متحده منبع اصلی ۲۳۷ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در آمریکای لاتین است.

Telegram Banner