دادگاه فدرال نیویورک
دادگاه فدرال نیویورک

 دادگاه فدرال نیویورک،  روز جمعه بانک فرانسوی بی – ان – پی را به پرداخت جریمه ای معادل ۸ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار محکوم کرد.

بی- ان پی بزرگترین بانک فرانسه است که به دلیل  نقض مقررات تحریم ها علیه ایران ، سودان و کوبا محکوم می شود. 

بانک پذیرفته است در معاملات غیرقانونی با سه کشور ، میلیونها دلار سرمایه گذاری کرده است.

وزارت دادگستری آمریکا نیز می گوید بانک باید۱۴۰ میلیون دلار به مدت ۵ سال برای اصلاح سیاستهای خود و روشهای رعایت مقررات هزینه کند. 

قاضی دادگاه فدرال گفت از محل مبلغ جریمه به اشخاصی که به دلیل معاملات بانک زیان دیده اند، غرامت پرداخت خواهد شد.