کارکنان بخش حقوق مدنی وزارت دادگستری آمریکا در مراکز رای گیری ۲۸ ایالت برای نظارت بر انتخابات روز سه شنبه مستقر می شوند.

به گزارش رویترز وزارت دادگستری این موضوع را روز دوشنبه اعلام کرد.

در انتخابات سال ۲۰۱۲ کارکنان بخش حقوق مدنی وزارت دادگستری آمریکا در مراکز رای گیری ۲۳ ایالت مستقر شده بودند.

برگذاری انتخابات توسط ایالت ها برگزار می شود.

بر اساس گزارش ها وزارت دادگستری بیش از ۵۰۰ نفر از کارکنان خود را به ۶۷ حوزه مختلف در ۲۸ ایالت می فرستد.

از جمله وظایف ناظران دولتی این خواهد بود که آیا رای دهندگان به خاطر نژاد، رنگ پوست یا زبان با شرایط و یا روند مختلفی مواجه خواهند شد یا خیر.

آنان همچنین بررسی خواهند کرد که آیا به افرادی که محدودیت های جسمی دارند، نابینا هستند و یا نمی توانند بخوانند و یا بنویسند برای رای دادن کمک ارائه خواهد شد و آیا آنها می توانند به طور خصوصی رای دهند یا خیر.

http://gdb.voanews.com/504DC5E1-F75B-4FFC-B4D1-9C2ABE3A6DD5.gif