آقای ترامپ در ایالت آیوا

دونالد ترامپ در سخنرانی انتخاباتی اش جزئیات بیشتری از طرح مهاجرتی خود را مطرح کرد.

دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوریخواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، در سخنرانی انتخاباتی اش در روز شنبه در ایالت آیوا با اشاره به طرح خود درباره مهاجران غیر قانونی در آمریکا وعده داد در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری، کسانی که بیشتر از مدت مجاز مذکور در ویزایشان در آمریکا بمانند را تحت تعقیب قرار خواهد داد.

آقای ترامپ در سخنرانی خود سعی داشت تا موضع خود درباره تحول در سیستم مهاجرت آمریکا را شفاف تر کند. او هفته پیش گفته بود در طرح نخست خود برای اخراج ۱۱ میلیون مهاجر غیرقانونی در آمریکا ملایم تر عمل خواهد بود.

آقای ترامپ اعلام کرد یک سیستم ردیابی ارائه خواهد داد که طی آن مهاجرانی که پس از انقضای ویزایشان در کشور می مانند به سرعت اخراج شوند. او همچنین افزود طی طرح خود از دسترسی مهاجران غیرقانونی به مزایای دولتی جلوگیری کند.

آقای ترامپ گفت اولویت او پس از ورود به کاخ سفید در ماه ژانویه اخراج هزاران مهاجر غیرقانونی است که با وجود ارتکاب جرم هنوز در آمریکا بسر می برند.

او هنوز درباره بسیاری از مهاجران غیرقانونی که دهه هاست در آمریکا زندگی کرده و جرم دیگری مرتکب نشده اند طرحی ارائه نداده است. 

برخی از ناظران سخنان جدید ترامپ را تعدیل مواضع او درباره مهاجران غیرقانونی عنوان کرده اند.