آمریکا با حذف نام کوبا از فهرست کشورهای حامی تروريسم ، راه را برای پایان دادن به پنجاه سال نبود مناسبات ديپلماتيک میان دو کشور گشود. این اقدام تحولی بزرگ در تاريخ روابط دو رقيب ايدئولوژيک تلقی شده است .

این تصمیم را جف رتکی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه ۸ خرداد اعلام کرد و گفت: «کوبا در شش ماه گذشته هيچگونه اقدامی در جهت حمايت از تروريسم بين المللی به عمل نياورده، اطمينان داده که در آينده هم از تروريسم بين المللی حمايت نخواهد کرد، در نتيجه با توجه به اين روند قانوناً می تواند از فهرست کشورهای حامی تروريسم خارج شود.»

اين اقدام دقيقاً ۴۵ روز پس از نخستين بار که دولت اوباما کنگره را در جريان تصميم خود گذاشت صورت گرفته است.

در اين مدت کنگره وقت کافی برای ارزيابی تصميم داشت و می توانست از اجرای آن جلوگيری کند، اما مخالفت نکرد.

به موازات اين اقدام، مقام های ايالات متحده و کوبا همچنان در حال بررسی جزئيات مربوط به از سرگيری مناسبات کامل ديپلماتيک دو کشور، همچون بازگشايی دفاتر سفارتخانه ها و بازگرداندن سفرای خود به واشنگتن و هاوانا هستند.

 با اين حال، هنوز کسانی هستند که از سرگيری مناسبات با کوبا را خطرناک می دانند. مارکو روبيو، سناتور جمهوريخواه از جمله آنها است. او در این باره گفت: «اين يک پيروزی برای حکومت ستمکار کوبا و يک عقب نشينی برای مردم تحت ستم کوبا به شمار می آيد.»

حذف نام کوبا از فهرست کشورهای حامی تروريسم کليدی ترين درخواست کوبا از آمريکا بوده است. مسئله ای که از دوران جنگ سرد تا کنون به خاطر حمايت های مالی و تسليحاتی حکومت کمونيستی فيدل کاسترو از جنبش های چپ گرا و چريکی آفريقا و کشورهای آمريکای لاتين به انزوای کامل اين کشور از نظام مالی و بانکی جهان منجر شده بود.

با وجودی که اين رويداد استقبال زياد مردم کوبا را در پی داشته، تحريم های تجاری آمريکا بر کوبا تا زمان تصميم گيری کنگره آمريکا به قوت خود باقی خواهد ماند. اما نخستين بارقه های روشن اين تحول هم اينک به صورت آزاد شدن خدمات اينترنتی رايگان در مرکز فرهنگی هاوانا و لغو ممنوعيت های مسافرتی و ديدار دوباره خانواده هايی که سالها از يکديگر دور بوده اند کاملاً محسوس است.