ژنرال پتریوس: استعفا از سی آی ا
ژنرال پتریوس: استعفا از سی آی ا

 
ژنرال دیوید پتریوس به دلیل یک ماجرای خارج از روابط زناشوئی  از ریاست سازمان مرکزی اطلاعات امریکا استعفا داده است.
یتریوس در نامه ای به کارمندان سی آی ا نوشت او استعفای خود را شخصا روز پنجشنبه به پرزیدنت  اوباما تسلیم کرد.  پتریوس می نویسد او از قضاوت فوق العاده نادرست استفاده کرد و چنین رفتاری در یک رهبر قابل قبول نیست.
پرزیدنت اوباما می گوید  در طول حدمات فوق العاده پتریوس در ارتش و به عنوان رییس سازمان اطلاعاتی  امریکا،  کشور امن تر و نیرومند تر شد.
پتریوس  که 60 سال دارد از دوره دبیرستان ، زمانی  که وارد آکادمی نظامی امریکا در وست پوینت شد،  به ارتش پیوست.
او به یک ژنرال چهار ستاره ارتقا یافت و نیروی چند ملیتی در عراق را فرماندهی کرد. پتریوس بعدا به فرماندهی نیروهای امریکا در  افغانستان  منصوب شد و پیش از آن که اداره سازمان مرکزی  اطلاعات را به دست بگیرد،  به عنوان یکی از شناخته ترین  رهبران نظامی  جهان شهرت یافت.