وزيران دفاع آمريکا و چین روز دوشنبه در واشنگتن ملاقات کردند و متعهد شدند همکاری های نظامی بین اين دو کشور ابرقدرت را تقویت کنند.

چاک هیگل، وزیر دفاع آمریکا گفت واشنگتن متعهد به یک رابطه مثبت و سازنده با چین است و تماس های نظامی بین دو کشور نقش کلیدی دارند.

همتای هیگل، ژنرال چانگ وان کوان، گفت که پکن می خواهد برای بهبود و ارتقاع روابط دفاعی با آمریکا تلاش کند. در همين حال او گفت که روابط نبايد تحت سلطه هيچ طرفی قرار گيرد.

ژنرال چانگ افزود، روابط نظامی آمريکا و چین باید بر اساس اعتماد متقابل باشد نه یک رابطه همراه با سوء ظن طرفين. هیگل و چانگ گفتند، نیروهای نظامی دو کشور مانورهای مشترک، از جمله آموزش نیروهای دریایی در خلیج عدن، را افزایش خواهند داد.

نشست چاک هیگل با ژنرال چانگ بخشی از تلاش های آمریکا برای تمرکز بیشتر بر روابط خود با آسیا است، حتی در زمانی که خشونت و آينده نامعلوم خاورميانه سرخط روزنامه های جهان را بخود اختصاص داده است.