سخنگوی حامد کرزی، رییس جمهوری افغانستان، می گوید رهبر افغانستان به تصمیم رییس جمهوری آمریکا برای برکناری ژنرال استنلی مک کریستال فرمانده نظامی آمریکا و ناتو در افغانستان احترام می گذارد.

وحید عمر روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت پرزیدنت کرزی منتظر است با جانشین ژنرال مک کریستال، ژنرال دیوید پتریوس، کار کند.

پیشتر، پرزیدنت کرزی و دیگر مقامات افغانستان بر حمایت خود از ژنرال مک کریستال تاکید گذاشتند و هشدار دادند که برکناری او به تلاش های جاری علیه شورشیان صدمه خواهد زد.

سخنگوی وزارت دفاع افغانستان نیز گفت از زمانی که ژنرال مک کریستال به فرماندهی نیروهای ناتو و آمریکا برگزیده شد، تغییرات مثبتی صورت گرفته، که کاهش تلفات غیر نظامیان از آن جمله است.