ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۱۴ میلادی با وجود مصرف انرژی بیشتر، آلودگی کمتری نسبت به سال ۲۰۱۰ تولید کرده است.

در گزارشی که  آزمایشگاه ملی لورنس لیورمور و وزارت انرژی ایالات متحده منتشر کرده اند عامل نسبی این  بهبود، استفاده از گاز طبیعی و باد به عنوان منبع انرژی بویژه در نیروگاه های تولید برق عنوان شده است.

بنا به این  گزارش افت میزان استفاده از فرآورده های نفتی در وسایل نقلیه و صنایع نیز به کاهش میزان تولید گاز کربنیک در سال ۲۰۱۴ میلادی کمک کرده است.